Národní parky Chorvatska

NP Brijuny je souostroví u západního pobřeží Istrie, které se skládá ze dvou větších a 12 menších ostrůvků. Kornaty jsou nejkoncentrovanější skupinou ostrovů ve Středomoří, která se skládá z celkových tří stovek ostrovů, ostrůvků a útesů. Ze 152 ostrovů rozprostřených mezi Dugim otokem a Žirjem tvoří 89 z nich zvláštní celek, tzv. NP. NP Krka, přírodní a krasový jev se 7 vodopády, je mimořádně bohatý na endemické druhy. NP Paklenica, který se skládá z velké a malé Paklenice, se nachází na jižním úbočí Velebitu, největšího horského masivu v Chorvatsku. NP Plitvická jezera, nejznámější chorvatský národní park je zároveň jediným přírodním úkazem na seznamu UNESCO.

NP Risnjak u obce Delnice je lesnatá krajina horského masivu severně od Rijeky, kterou obývají četné živočišné druhy a v níž se též nachází hydrologická přírodní památka – pramen řeky Kupy. NP Severní Velebit je nejcennější částí vrcholových partií severního Velebitu. NP Mljet se rozkládá jihozápadně od Dubrovníku a zahrnuje západní lesnatou část ostrova Mljet, která se vyznačuje mimořádně bujnou středomořskou vegetací a kulturním dědictvím.

Přírodní park v pohoří Papuk nedaleko města Požega je nejkrásnější částí slavonských hor a současně člen asociace evropských geoparků a světové sítě geoparků UNESCO. Kopački Rit, zoologická a botanická rezervace při ústí řeky Drávy do Dunaje nedaleko Osijeku, je jedním z nejzachovalejších mokřadů v Evropě. Lonjsko polje v Posáví je největší záplavovou oblastí v povodí Dunaje, která proslula známým útočištěm bílých čápů ve vesnici Čigoć a stády divokých koní. PP Medvednica s jeskyní Veternica a lesním rezervací zahrnuje území horského masivu u Záhřebu, v jehož blízkosti se nachází též PP Žumberak Samoborské pohoří.

PP Učka se rozkládá na východě Istrie na stejnojmenném pohoří, které se tyčí do 1 400 metrů nad kvarnerskou riviérou. PP Biokovo se zase vypíná nad makarskou riviérou. Vranské jezero mezi Zadarem a Šibenikem u obce Pakoštane je největším přírodním jezerem v Chorvatsku a v tamním přírodním parku se nachází ornitologická rezervace. PP Velebit je mezinárodní biosférickou rezervací UNESCO a největším chráněným územím v Chorvatsku, jež zahrnuje většinu velebitského masivu. PP Lastovo je skupina 44 ostrůvků a útesů náležících do vnější skupiny jihodalmatských ostrovů, které se vyznačují bohatou flórou a faunou.

 • Severní Velebit
  Severní Velebit
 • Příroda v plné kráse
  Příroda v plné kráse
 • Paklenica
  Paklenica
 • Plitvička jezera
  Plitvička jezera
 • Zadar
  Zadar
 • Sikirica
  Sikirica

Toto je jeden z ekologicky nejzacho-valejších prostorů Evropy! Toto je prostor, na kterém se barvy slunného a kypícího Středozemí šťastně zušlechťují klidem a svěžestí hor a vlídností zlatých, úrodných rovin Panonie. Země velkolepé inspirace, o níž s prodchnutím psala a nadšeně mluvila mnohá světová pera. Málokterá evropská krajina se může na tak malém prostoru pochlubit dokonce s 8 národními parky!

S Risnjakem, Paklenicí, Plitvickými jezery a Severním Velebitem v horské a souostrovím Kornaty, Mljetem, Brijunima a vodopády Krky v pobřežní oblasti. Chorvatsko je opravdovou perlou krásy přírodního prvopočátku. S dvěma arborety, v Trstenu u Dubrovníku a Opeci u Vinice, množstvím historických parků a chráněných krajinných oblastí, tato země je skutečným zeleným nekonečnem, s dokonce 4300 rostlinných a stejným množstvím živočišných druhů.

Neváhejte, zaplujte azurově modrým Jadranem a objevte ostrov, na kterém se nachází jeden z posledních biotopů supa bělohlavého v Evropě. A pro opravdové milovníky přírody malé upozornění: Chorvatsko je země, ve které je možné se vydat na moře společně s osvojeným delfínem, nebo pokud máte zvlášť šťastnou ruku, přijít na stopu středozemní medvědici. Toto je prostor přírody zářivých barev

 • Fauna
  Fauna
Chorvatsko se rozkládá na území s nadprůměrnou rozmanitostí suchozemských, mořských a podzemních biotopů, což je dáno jeho specifickou zeměpisnou polohou na pomezí několika biogeografických regionů. V zemi se nachází 8 národních parků a 11 přírodních parků, z nichž jsou některé, jako například Kopački Rit u Osijeku, Lonjsko polje v Posáví nebo Vranské jezero u obce Pakoštane dokonce starostlivě chráněnými a monitorovanými zoologickými a botanickými rezervacemi. Chorvatsko se vyznačuje hojností chráněných živočišných druhů, z nichž některé, jako například medvěd hnědý v Kutarevu, delfíni a tuleni středozemní ve vodách Kvarneru, sup bělohlavý na skalních srázech a útesech Cresu nebo čápi bílí ve vesnici Čigoć v Posáví a stáda divokých koní, nacházejí na zmíněném území svá poslední evropská útočiště ve volné přírodě.
 • Podnebí
  Podnebí
Přejete si v rozmezí několika hodin vyzkoušet dvě naprosto odlišná podnebí, nejprve se vykoupat v moři a potom si jen o něco dále ve vnitrozemí užít radovánek na sněhu, pak jste na správném místě! Málokterá země se může pochlubit třemi klimatickými zónami na tak malém území. Chorvatsko proslulo především jako středomořská destinace s mimořádně příjemným podnebím ve své přímořské části, nadprůměrným počtem slunných dní, suchým a horkým létem, respektive mírnou a vlhkou zimou. Země má však ještě další dvě klimatické zóny: ve vnitrozemí převažuje teplé a deštivé podnebí, ve vyšších a lesnatých partiích hodně sněží. Chcete-li se přesvědčit, že je zdejší podnebí skutečně mírné a blahodárně působí na řadu chronických nemocí, pak zavítejte kupříkladu na opatijskou riviéru nebo do Lovranu, kde pochopíte, proč tu již koncem 19. století vyrostly klimatické lázně využívané vyšší společností Rakouska-Uherska.
 • Flóra
  Flóra

Chorvatsko patří mezi evropské země s největším počtem a rozmanitostí druhů rostlin. Na Velebitu či Kvarnerských ostrovech lze na vybraných lokalitách napočítat až 3 000 rostlinných druhů. Takováto rozmanitost je zřídkakdy k vidění, natožpak na tak malém území, jaké odpovídá rozloze Chorvatska. Nedotčené zelené oblasti Gorského kotaru, Liky nebo jihu Istrie jsou vzhledem ke své výjimečné ekologické hodnotě a koncentraci chráněných přírodních parků pravou a dobře střeženou pokladnicí četných endemických druhů. Speciální poznámka pro milovníky orchidejí: na nejjižnější výspě Istrie roste mezi řadou druhů orchidejí také jeden zvláštní istrijský endemit, který dosud nebyl nalezen nikde jinde na světě – istrijský serapias (Serapias istriaca).

 • Jaderské moře
  Jaderské moře
Velká modř malého Jaderského moře se prostírá v délce 783 km. Celková délka jeho obřeží včetně ostrovů činí 7 868 km, z čehož 74% připadá na Chorvatsku (5 835 kilometrů). Jadran je pravým ztělesněním nejlepších kvalit Středomoří. Precizně vyjádřeno v cifrách: průzračnost vody na volném moři je až 56 m, při pobřeží do 5 m. Hloubka moře dosahuje na severu podél istrijského pobřeží kolem 50 m, zatímco u ostrova Palagruže je to metrů 250 a u nejvzdálenějšího ostrova Jabuka dokonce 1 300 m. Průměrné teploty moře na hladině v letních měsících činí mezi 22 a 27 °C, zatímco nejnižší teplota v zimě se pohybuje kolem 7 °C a na jaře se jedná o příjemných 18 °C.
 • Gaz, Brijuni
  Gaz, Brijuni
 • Pláže
  Pláže
 • Sakarun
  Sakarun
 • Zlatni Rat, Bol
  Zlatni Rat, Bol
 • Pláže
Chorvatsko se může pochlubit absolutně všemi druhy pláží. Od rodinných pláží s oblázky či příjemně formovanými skalami, které můžete nalézt prakticky všude na jaderském pobřeží, přes zařízená městská koupaliště a mondénní pláže určené k promenádování či zábavě, jako je úžasná pláž Zrće na Pagu, až po nudistické pláže jako jsou Koversada a Valalta na Istrii, Punta a Baška na Krku nebo pláže na Lokrumu u Dubrovníku. Nabízí se také opuštěné a těžce přístupné pláže na ostrůvcích či krásné písečné pláže na ostrově Susak, tzv. Saharun na ostrově Dugi otok, Lumbarda na Korčule, v Orebići či Kukljici na ostrově Ugljanu. Velký počet pláží v Chorvatsku se ke všemu honosí modrými ekologickými vlajkami, které vlají jen tam, kde je zaručena dokonalá čistota moře a pobřeží, plná bezpečnost a průvodní služby.